ماباتو - اولین پلتفرم جذب حمایت مستمر مالی

همواره اصلی ترین چالش ارزش آفرینان جذب حمایت مالی است. رایج ترین روش برای جذب حمایت (ایجاد پروژه ، مناسبت ها ، فروش محصولات و ...) است که در این روش مبلغ جمع آوری شده بسیار زود به اتمام میرسد و چالش همچنان باقی میماند. در کشورهای اروپایی برای فعالیت های دنباله دار این مدل جمع آوری مالی کاملا منسوخ شده است، چرا که تمرکز ارزش آفرینان را از اصل پروژه به سمت کمبود بودجه سوق داده است. پس وقت آن رسیده که سیستم جمع آوری مالی خود را تغییر داده و کاربرانتان را به پلتفرم ماباتو دعوت کنید. تا از این پس حمایت خود را به صورت ماهانه و مستمر دریافت کنید. تا علاوه بر اینکه مبلغ جمع آوری شده نسبت به گذشته بسیار افزایش می یابد ، میتوانید برای فعالیت خود برنامه ریزی دقیق و بلند مدتی داشته باشید.

واریز درآمد ماهیانه
خلاقیت آزاد
درآمد پیوسته قابل توجه

مسیر موفقیت در ماباتو

شفافیت درآمد
۵٪ هزینه ماباتو
۹۰٪ الی ۹۵٪ برای شما
۵٪ هزینه ارزش آفرین
کمیسیون ماباتو برای تمام فعالیت های خیر خواهانه و عام المنفعه ۵٪ میباشد. که کل این مبلغ برای ارزش آفرین هزینه خواهد شد.
هزینه هر یک از ارزش آفرینان در پلتفرم ماباتو ۵٪ از پرداختی حامیان آنها خواهد بود این هزینه شامل:
مالیات، سیستم پیگیری، هزینه سیستم‌های امنیتی، هزینه فضای نگهداری سرور، هزینه psp ، هزینه مدیریت و توسعه، هزینه پشتیبانی و بروز رسانی محتوای

حمایت مالی و مستمر ماهانه

تا ۴ ام هر ماه پرداخت حامیان و ۵ ام هر ماه تسویه ما با شما