تیمارگاه یارا

مکانی جهت کنترل بیماری و جمعیت حیوانات بی پناه

تیمارگاه یارا در حال حاضر سرپناه ۵۰ قلاده سگ و ۱۵ گربه ی معلول، فلج و بیمار است.

این مجموعه با بیش از ۵ سال سابقه در زمینه ی حمایت از حیوانات آسیب دیده افتخار داشته بالغ بر ۳۰۰ قلاده سگ و ۱۰۰ گربه را درمان، عقیم، واکسینه و رهاسازی کند و همچنان در انجام این فعالیتها پابرجاست.