تیمارگاه یارا مکانی جهت کنترل بیماری و جمعیت حیوانات بی پناه

تیمارگاه یارا

مکانی جهت کنترل بیماری و جمعیت حیوانات بی پناه

تیمارگاه یارا مکانی جهت کنترل بیماری و جمعیت حیوانات بی پناه
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاتیمارگاه یارا در حال حاضر سرپناه ۵۰ قلاده سگ و ۱۵ گربه ی معلول، فلج و بیمار است.

این مجموعه با بیش از ۵ سال سابقه در زمینه ی حمایت از حیوانات آسیب دیده افتخار داشته بالغ بر ۳۰۰ قلاده سگ و ۱۰۰ گربه را درمان، عقیم، واکسینه و رهاسازی کند و همچنان در انجام این فعالیتها پابرجاست.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است