ویترین کتاب | ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
علی صدرایی
پروژه ها
سطوح حمایتی
یک جلد کتاب
۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با حمایت از ما در این سطح شما همچون یک فرد الهام بخش یک کتاب را از قفسه کتابفروشی ها آزاد کرده و اجازه نمی دهید گرد فراموشی بر آن بنشیند. این کتاب در اختیار مخاطبی قرار گیرد که تشنه دانستن و یادگیری است.
یک بسته کتاب
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
در این سطح از حمایت شما نه یک کتاب که یک سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار می دهید. شما امکان گفتگوی یک دانش آموز، یک مادر و یا یک معلم را با یک نویسنده فراهم می کنید و به آنها این فرصت را می دهید با تجربیات و ایده های بزرگ آشنا شوند

پست های اخیر

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰

ویترین کتاب مجموعه ای است که در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، از سال 1392 فعالیت های خود را آغاز کرده است.

ماموریت ویترین کتاب پاسداشت از ارزش های اصیل بومی از طریق ترویج فرهنگ مطالعه و توزیع هدفمند کتب چاپی و افزایش سرانه مطالعه اقشار مختلف مردم است.

کاهش سرانه مطالعه، رشد سرسام آور ضریب نفوذ رسانه های تعاملی و در نتیجه کاهش عمق نگاه اقشار مردم و سطحی سازی ناشی از سیطره فناوری های نوین، نشان می دهد که بازگشت به کتاب، مطالعه و تفکر اصیل یکی از نیازهای حیاتی انسان در این روزگار پرهیاهو است. 

اثربخش ترین دوران برای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و بهترین فصل زندگی برای آشنایی با مفاهیم اصیل و مهارت های بنیادین، دوران کودکی و نوجوانی است. لذا مجموعه ویترین کتاب جهت تحقق اهداف خود، اجرای طرح جامع ترویج کتاب و کتابخوانی در مدارس را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.


پست های اخیر

مدیر صفحه
علی صدرایی
سطوح حمایتی
یک جلد کتاب
۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با حمایت از ما در این سطح شما همچون یک فرد الهام بخش یک کتاب را از قفسه کتابفروشی ها آزاد کرده و اجازه نمی دهید گرد فراموشی بر آن بنشیند. این کتاب در اختیار مخاطبی قرار گیرد که تشنه دانستن و یادگیری است.
یک بسته کتاب
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
در این سطح از حمایت شما نه یک کتاب که یک سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار می دهید. شما امکان گفتگوی یک دانش آموز، یک مادر و یا یک معلم را با یک نویسنده فراهم می کنید و به آنها این فرصت را می دهید با تجربیات و ایده های بزرگ آشنا شوند