ویترین کتاب | ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
علی صدرایی
پروژه ها
سطوح حمایتی
یک جلد کتاب
۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
با حمایت از ما در این سطح شما همچون یک فرد الهام بخش یک کتاب را از قفسه کتابفروشی ها آزاد کرده و اجازه نمی دهید گرد فراموشی بر آن بنشیند. این کتاب در اختیار مخاطبی قرار گیرد که تشنه دانستن و یادگیری است.
  یک بسته کتاب
  ۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
  در این سطح از حمایت شما نه یک کتاب که یک سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار می دهید. شما امکان گفتگوی یک دانش آموز، یک مادر و یا یک معلم را با یک نویسنده فراهم می کنید و به آنها این فرصت را می دهید با تجربیات و ایده های بزرگ آشنا شوند

   پست های اخیر

   تجربه مجموعه ویترین کتاب نشان می دهد تنها راه برون رفت از شرایط موجود اتخاذ یک رویکرد کل نگر و سیستماتیک برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه است. ایده مجموعه ویترین کتاب برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه از مدل مفهومی فوق تبعیت می کند.
   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
   فرهنگ فراگیر مطالعه ,راهکار بنیادین ,ویترین کتاب
   کتابخانه مدرسه قلب تپنده و مهم ترین رکن برای ایجاد فرهنگ فراگیر مطالعه در مدرسه است. امکان ندارد ارگانیزمی از قلب ضعیف و ملولی برخوردار باشد و بتواند اقدامات موثری انجام دهد. وقتی سیستم خون رسانی مختل شود باید منتظر از کار افتادگی و مرگ بود. هاوارد هو یکی از مدیران اجرایی آموزش و پرورش آمریکا می گوید: تصور و جایگاهی که کتابخانه مدرسه در نظر شما دارد، نشان می دهد که چه تصوری نسبت به اصل تعلیم و تربیت دارید.
   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
   حامیان:
   ۰
   دنبال کنندگان:
   ۰
   دنبال کنندگان
   ۰
   حامیان
   ۰

   ویترین کتاب مجموعه ای است که در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، از سال 1392 فعالیت های خود را آغاز کرده است.

   ماموریت ویترین کتاب پاسداشت از ارزش های اصیل بومی از طریق ترویج فرهنگ مطالعه و توزیع هدفمند کتب چاپی و افزایش سرانه مطالعه اقشار مختلف مردم است.

   کاهش سرانه مطالعه، رشد سرسام آور ضریب نفوذ رسانه های تعاملی و در نتیجه کاهش عمق نگاه اقشار مردم و سطحی سازی ناشی از سیطره فناوری های نوین، نشان می دهد که بازگشت به کتاب، مطالعه و تفکر اصیل یکی از نیازهای حیاتی انسان در این روزگار پرهیاهو است. 

   اثربخش ترین دوران برای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و بهترین فصل زندگی برای آشنایی با مفاهیم اصیل و مهارت های بنیادین، دوران کودکی و نوجوانی است. لذا مجموعه ویترین کتاب جهت تحقق اهداف خود، اجرای طرح جامع ترویج کتاب و کتابخوانی در مدارس را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.


   پست های اخیر

   تجربه مجموعه ویترین کتاب نشان می دهد تنها راه برون رفت از شرایط موجود اتخاذ یک رویکرد کل نگر و سیستماتیک برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه است. ایده مجموعه ویترین کتاب برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه از مدل مفهومی فوق تبعیت می کند.
   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
   فرهنگ فراگیر مطالعه ,راهکار بنیادین ,ویترین کتاب
   کتابخانه مدرسه قلب تپنده و مهم ترین رکن برای ایجاد فرهنگ فراگیر مطالعه در مدرسه است. امکان ندارد ارگانیزمی از قلب ضعیف و ملولی برخوردار باشد و بتواند اقدامات موثری انجام دهد. وقتی سیستم خون رسانی مختل شود باید منتظر از کار افتادگی و مرگ بود. هاوارد هو یکی از مدیران اجرایی آموزش و پرورش آمریکا می گوید: تصور و جایگاهی که کتابخانه مدرسه در نظر شما دارد، نشان می دهد که چه تصوری نسبت به اصل تعلیم و تربیت دارید.
   ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
   مدیر صفحه
   علی صدرایی
   سطوح حمایتی
   یک جلد کتاب
   ۲۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
   با حمایت از ما در این سطح شما همچون یک فرد الهام بخش یک کتاب را از قفسه کتابفروشی ها آزاد کرده و اجازه نمی دهید گرد فراموشی بر آن بنشیند. این کتاب در اختیار مخاطبی قرار گیرد که تشنه دانستن و یادگیری است.
    یک بسته کتاب
    ۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
    در این سطح از حمایت شما نه یک کتاب که یک سیر مطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار می دهید. شما امکان گفتگوی یک دانش آموز، یک مادر و یا یک معلم را با یک نویسنده فراهم می کنید و به آنها این فرصت را می دهید با تجربیات و ایده های بزرگ آشنا شوند