واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجب است. باید بروید یاد بگیرید... (امام خامنه ای حفظه الله)

واجب فراموش شده

امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجب است. باید بروید یاد بگیرید... (امام خامنه ای حفظه الله)

آموزشی

واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز واجب است. باید بروید یاد بگیرید... (امام خامنه ای حفظه الله)
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطااین ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است