شیر کاکائو تولید پادکست تاریخی ایرانی

شیر کاکائو

تولید پادکست تاریخی ایرانی

پادکست

شیر کاکائو تولید پادکست تاریخی ایرانی
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاتو مدتی که شما از "نوشیدن" شیرکاکائو لذت می برین من هم براتون ماجرایی را تعریف میکنم که از "شنیدن" اون لذت ببرین

من احسان حاجیان در پادکست شیرکاکائو یکی از وقایع جالب تاریخی رو انتشار میدم

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است