شیر کاکائو

تولید پادکست تاریخی ایرانی

پادکست

تو مدتی که شما از "نوشیدن" شیرکاکائو لذت می برین من هم براتون ماجرایی را تعریف میکنم که از "شنیدن" اون لذت ببرین

من احسان حاجیان در پادکست شیرکاکائو یکی از وقایع جالب تاریخی رو انتشار میدم