ماهنامه سرند تلاشی جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

ماهنامه سرند

تلاشی جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

نویسندگی

ماهنامه سرند تلاشی جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسرند تلاشی است در جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران


ماهنامه سرند ماحصل فعالیتی در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که نخستین گام در مسیر ساخت یک نهاد آموزشی و فرهنگی رایگان محسوب می شود. مطالب نشریه با محوری انتقادی، به صورت اختصاصی نگارش یا ترجمه شده و به رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد. در حال حاضر در تلاشیم تا فعالیت خود را توسعه دهیم از این رو دست همه عزیزانی که می توانند ما را در این مسیر همراهی کنند به گرمی می فشاریم.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است