سمیه رزبان اینجا یاد می گیری چطور محتوای آموزشی باکیفیت تولید کنی...

سمیه رزبان

اینجا یاد می گیری چطور محتوای آموزشی باکیفیت تولید کنی...

بازی و نرم افزار - آموزشی

سمیه رزبان اینجا یاد می گیری چطور محتوای آموزشی باکیفیت تولید کنی...
دنبال کنندگان
۹۸
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطامن سمیه رزبان، هفت ساله در زمینه تولید محتوای آموزشی فعالیت دارم و دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی هستم. قصد دارم در این صفحه به طور عملی و کاربردی آموزش بدم که چطور می تونیم محتوای آموزشی با کیفیت تولید کنیم.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است