کانون فرهنگی تبلیغی راه نور | آموزش - نوجوان - فضای مجازی - خانواده و سبک زندگی اسلامی

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
حمیدرضا رازقی
پروژه ها
سطوح حمایتی
واحد فضای مجازی
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از واحد فعال در فضای مجازی جهت تبلیغات و توسعه فعالیت های این بخش
واحد ورزشی
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از این واحد جهت تامین هزینه های مالی های برنامه های ورزشی برای نوجوان تحت پوشش مجموعه
حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور در سال 1389 با کسب مجوز فعالیت از اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی فعالیت خود را در زمینه خانواده و سبک زندگی اسلامی آغاز نمود .

مدیر صفحه
حمیدرضا رازقی
سطوح حمایتی
واحد فضای مجازی
۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از واحد فعال در فضای مجازی جهت تبلیغات و توسعه فعالیت های این بخش
واحد ورزشی
۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
حمایت از این واحد جهت تامین هزینه های مالی های برنامه های ورزشی برای نوجوان تحت پوشش مجموعه