کانون فرهنگی تبلیغی راه نور

آموزش - نوجوان - فضای مجازی - خانواده و سبک زندگی اسلامی

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور در سال 1389 با کسب مجوز فعالیت از اداره تبلیغات اسلامی خراسان رضوی فعالیت خود را در زمینه خانواده و سبک زندگی اسلامی آغاز نمود .