آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه پانزدهم - مدیریت خشکشویی های هتل - سه شنبه 1 تیر