شهروز

شکرگذاری

شکرگزاری  ، ساده ترین و لذت بخش ترین راه برای استفاده هرچه بیشتر از نعمت های پروردگار یکتاست. نعمت های خداوند مانند یک اقیانوس بی انتها و بیکران است. این شما هستید که تصمیم می‌گیرید از این اقیانوس به چه اندازه بهره ببرید و تا چه حد لذت استفاده از نعمت های بی‌شمار آن را بچشید. شما با  شکرگزاری  می‌توانید تمام نعمت های موجود در این آبی بیکران را به زندگی خود وارد کرده و از آنها نهایت لذت و استفاده را ببرید

۱۲ تیر ۱۳۹۹