پادکست شب نشینی


10 تا از خز‌‌ترین اهنگهای ایرانی

این سری رفتیم سراغ خزترین اهنگهای ایرانی .. حس عجیبی داره این قسمت ! هم امکان داره با اهنگهاش حرکات موزون انجام بدی هم امکانش هست حالت ازشون بهم بخوره حدس بزن کدون خواننده دو تا اهنگ داره تو این لیست؟!

۲۶ تیر ۱۳۹۹