توپچی های لندن


ارتش سرخ یالا زودباش! یالا یالا!

شمال لندن قرمز رنگ است این شعاری است که هواداران آرسنال در هر بازی آن را چه در خانه و چه در ورزشگاه حریفان سرمی دهند و با آن یاران تیم خود را به حمله کردن تشویق می‌کنند

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹