آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه پانزدهم - اهمیت باشگاه مشتریان - یکشنبه 30 خرداد