توپچی های لندن


گل تاریخی دنیس برگکمپ مقابل تیم نیوکاسل

گل دنیس برگکمپ مقابل نیوکاسل در سال ۲۰۰۲ این گل یکی از زیباترین گل هایی است که در طول تاریخ باشگاه آرسنال به ثمر رسیده است و در آن زمان در بسیاری تیتراژهای برنامه های ورزشی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.  

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹