دیوار نگار آسمان


خورشید گرفتگی از نگاه کیش

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، کسوف یا خورشید گرفتگی پدیده ای است که به دلیل قرار گرفتن ماه بین خورشید و زمین به وقوع می‌پیوندند . صبح امروز (۵ دی) خورشید گرفتگی رخ داد که در ایران هم به صورت جزئی قابل مشاهده بود، به طوری که  هر چه به سمت جنوب ایران پیش می رفتیم این پدیده به صورت کامل تر قابل مشاهده بود . در ادامه  فیلمی زیبا از طلوع خورشید در حالت کسوف  را در یکی از جنوبی ترین نقاط کشور یعنی جزیره کیش مشاهده میشود

۱۷ دی ۱۳۹۸