علیرضا عباسپور

کدوم کارگزاری بهتر هست؟

کدوم کارگزاری بهتر هست؟

این مورد مث این میمونه که بگیم کدوم بانک بهتره؟؟! هر بانکی خدماتش مث بقیس،نهایتا خدماتشون توی یک موارد جزئی باهم فرق داره! پس توی کارگزاری هم فرق آنچنانی نمیکنه فقط در بین کارگزاری ها،برخی معروف تر و قدیمی تر هستند و یا دفاتر بیشتری در کشور دارند،ولی فرق آنچنانی توی خدماتشون نداره

۲۵ شهریور ۱۳۹۹