طب زندی


طرز تهیه شیر بادام و شیر کنجد

افرادی که طبع سرد دارن بهتر از لبنیات استفاده نکنن و برای تامین کلسیم از موارد جایگزین استفاده کنن که در این پست طرز تهیه شیر بادام و شیر کنجد آموزش دادم

۸ مهر ۱۴۰۰