کریم آل طه

شب عید فطر

اولین نذری که لطف خدا در شب عید فطر ادا شد ....

۵ خرداد ۱۳۹۹