آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه سوم - بررسی موارد اجرایی و انواع پذیرایی - شنبه ۱۲ تیر