آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه سوم - طبقه‌بندی هتل ها - یکشنبه ۱۹ اردیبهشت