آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه بیست و یکم - شرکای تجاری و بازار هدف - یکشنبه ۲۰ تیر