آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه نهم - وظایف اصلی مدیر هتل و انواع هتل ها - چهارشنبه ۹ خرداد