ستارگان درخشان


من کی هستم؟

من معتقدم کسی که میخواهد مطالبی رو به دیگران ارائه بدهد باید خودش دو تا ویژگی خاص داشته باشه. نظر شما چیه؟

۲ مهر ۱۳۹۹