ravis.ghasemi


پادکست صوتی در را اندازی کسب و کار

برای راه اندازی یک کسب و کار در حوزه صنعت غذا باید به چندین نکته توجه کرد که در این پادکست به طور مختصر اشاره شده پیشنهاد میکنم مارو دنبال کنید و پست هارو به اشتراک بگذارید تا با تمامی الزامات یک کسب و کار بطور رایگان اشنا شوید.

۱۳ شهریور ۱۳۹۹