آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه دوم - معرفی سرفصل های دوره - سه شنبه ۱۴ اردیبهشت