ZOONO


بازی کامپیوتری ZOONO

یک بازی کامپیوتری است که با استفاده از موتور بازیسازی unreal engine ساخته شده است. در این بازی، بازیکن با عنوان یک دانشمند که در اثر آزمایش یک ماشین زمان و برای انجام ماموریتی به گذشته میرود، میبایستی خود را مجددا به ماشین زمان خود برساند و به زمان حال بازگردد. این بازی شامل مراحلی است که عبور از آنها نیازمند تبحر و تفکر است. جهت اطلاعات بیشتر، لطفا تب "معرفی" را مطالعه نمایید.

۳۰ شهریور ۱۴۰۰