فرشته‌های کوچک

مجموعه فرهنگی فرشته‌های کوچک

مجموعه فرهنگی فرشته‌های کوچک

هوش هیجانی به معنای شناخت و کنترل هیجانات است که از بدو تولد در کودک شروع به رشد می‌کند.

۸ امرداد ۱۳۹۹