آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

تست قصابی BUTCHER’S YIELD TEST

تست قصابی BUTCHER’S YIELD TEST

تست قصابی BUTCHER’S YIELD TEST درمحاسبات قیمت تمام شده و کاست کنترل نقش تست قصابی برای محاسبه گوشت،مرغ و ماهی استفاده شده دریک پرس غذا بعد از حذف ضایعات،استخوان،چربی آن بسیار مهم میباشد دراینجا مقاله و ویدئو مرتبط را ملاحظه کنید . https://lnkd.in/dGQJTxAw https://lnkd.in/dxniTXJN https://lnkd.in/dhv_SVPs #BUTCHER’S #YIELD #TEST #costs #تست #قصابی #کاست #کنترل #رستوران #هتل #تالار #قیمت -تمام-شده #مهم #سود #زیان

۲ مهر ۱۴۰۰