آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه بیست و ششم و پایانی - پاسخ به سولات - دوشنبه ۱۱ مرداد