آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

جلسه 14ام چهارشنبه 31 شهریور دوره مدیر غذا و نوشیدنی میهمان جناب آقای اخلاقی پور

جلسه 14ام چهارشنبه 31 شهریور دوره مدیر غذا و نوشیدنی میهمان جناب آقای اخلاقی پور

استانداردهای رستوران(فضاها و مشخصات)

۳۱ شهریور ۱۴۰۰