آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

پروتکل پرچمهای کشورها و شرکتها تجاری

پروتکل پرچمهای کشورها و شرکتها تجاری

درتصویر بالا جناب ظریف میهمان مقامات عراقی است درسمت راست بارئس جمهور ملاقات میکند،سطح ریاست جمهور بالاتر از وزیر امورخارجه است،لذا پرجم میهمان قرارنمیگیرد ولی در سمت چپ هردو وزیر امورخارجه و هم سطح میباشند. دردوره آداب و اصول تشریفات در ارتباطات ملی و میان فرهنگی بنده اطلاعات بیشتری خواهید یافت. https://www.instagram.com/p/CUPp0JBo1xy/?utm_source=ig_web_copy_link

۵ مهر ۱۴۰۰