amirrrmahdiii

اولین گام (خودباوری)

اولین گام (خودباوری)

پروژه ای که در این زمینه ساختم یک پروژه خوب و کافی برای شروع همه ما عزیزان است تا تغییر کنیم  تا ارزش خود را درک کنیم و بریم به سمت موفقیت و این رو بدونید که تا وقتی به ارزش واقعی خود ایمان نیاورید نمیتوانید به آن برسید  من اینجور تعبیر میکنم : تا وقتی درون خود را نشناسیم و به آن ایمان پیدا نکنیم بیرونی خوب را نمیتوانیم بسازیم

۲۲ تیر ۱۳۹۹