آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

جلسه 22ام چهارشنبه 28 مهر دوره غذا و نوشیدنی

جلسه 22ام چهارشنبه 28 مهر دوره غذا و نوشیدنی

قسمت یک: تجربیات بسیار جالب و متنوع استاد فرخزاده که انواع کانسپتهای رستورانی را توضیح دادند.

۲۸ مهر ۱۴۰۰