دوتا2


یکی از صحنه ای جالب TI9 که اوجی به تیم liquid زد

جوین تاینی به وید وگنگ روبیکو تاید هانتر واقعا عالی بود

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹