آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه پنجم - آداب معاشرت قسمت دوم - یکشنبه ۲۶ اردیبهشت