طب زندی


درمان بی خوابی

اگه شما هم مشکل خواب دارید و شب ها راحت نمیتونید بخوابید کافیه که این موارد استفاده کنید طی یک مدت کوتاه خشکی مغز برطرف میشه میتونید شب ها خواب راحت داشته باشید

۳۱ شهریور ۱۴۰۰