نیک ترید


آموزش الگوهای قیمتی

در این ویدیو با طرز صحیح کشیدن الگوهای قیمتی آشنا میشویم.الگوهای قیمتی به ما کمک میکنند که جهت قیمت را بهتر پیش بینی کنیم .از اینکه همراهم هطتید ازتون سپاسگزارم

۱ شهریور ۱۳۹۹