مونا دژبان

آموزش کپی‌رایتینگ و یوایکس رایتینگ به زبان نسبتا ساده!

در این پست توضیح می‌دهم که کپی‌رایتینگ چیست؟ یوایکس رایتینگ یا متن تجربه کاربری چیست؟ و با ذکر دو مثال تلاش می‌کنم این دو مفهوم را ساده‌تر به شما منتقل کنم.

۲۲ شهریور ۱۴۰۰