چهارسوق


هر یک از ما نقشی را در نظام آموزشی بر عهده داریم،فرقی نمی کند نقشی که در نظام آموزشی داریم بزرگ است یا کوچک. کافی است به‌فکر تحول در نظام آموزشی باشیم

۸ بهمن ۱۳۹۷