پادکست شب نشینی


10 اهنگ نوستالژیک زیرزمینی

هشدار ! به علت محتوای برخی از اهنگهای استفاده شده ، شنیدن این پادکست برای بچه ها مناسب نیست. این سری رفتیم سراغ ماندگارترین اهنگهای زیر زمینی ایرانی ، از تابستون کوتاهه بگیر تا اینجا تهرانه..

۲۶ تیر ۱۳۹۹