آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

جلسه هشتم - مدیریت هتل قسمت سوم - سه شنبه ۴ خرداد