پادکولوژی | Podchology

پادکستی در باب روانشناسی 🔱

آموزشی
پادکست

سلام من یاسمن عبودی هستم ، دانشجوی روانشناسی که سعی دارم در پادکست پادکولوژی بتونم تا اون دانش و سیر روانشناسی ای که دونستنش برای افراد عادی و دانشجویان روانشناسی لازمه رو ، فراهم کنم . 

حمایت شما از پادکست باعث میشه که با انرژی بیشتری بتونم به کار ادامه بدم و اینکه کیفیت کار رو روز به روز بهتر کنم؛چونکه حمایت شما نشونه رضایت شماست.