پادکولوژی | Podchology پادکستی در باب روانشناسی  🔱

پادکولوژی | Podchology

پادکستی در باب روانشناسی 🔱

پادکست - آموزشی

پادکولوژی | Podchology پادکستی در باب روانشناسی  🔱
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام من یاسمن عبودی هستم ، دانشجوی روانشناسی که سعی دارم در پادکست پادکولوژی بتونم تا اون دانش و سیر روانشناسی ای که دونستنش برای افراد عادی و دانشجویان روانشناسی لازمه رو ، فراهم کنم . 

حمایت شما از پادکست باعث میشه که با انرژی بیشتری بتونم به کار ادامه بدم و اینکه کیفیت کار رو روز به روز بهتر کنم؛چونکه حمایت شما نشونه رضایت شماست.


این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است