nimaoboor مجسمه ساز، جواهرساز، گوهرتراش

nimaoboor

مجسمه ساز، جواهرساز، گوهرتراش

آموزشی - هنرهای تجسمی

nimaoboor مجسمه ساز، جواهرساز، گوهرتراش
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاساختن، عشق منه....

در نهایت بعد از کلی سیر آفاقی و انفسی به این نتیجه رسیدم که کار من تو این دنیا خوشحال کردن آدما با دست ساخته هامه و یاد دادن بهشون که اونا هم بسازن.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است