nafahat.dez فرهنگی، تبلیغی، خیریه

nafahat.dez

فرهنگی، تبلیغی، خیریه

nafahat.dez فرهنگی، تبلیغی، خیریه
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطامجموعه فرهنگی، تبلیغی، خیریه نفحات دزفول به همت جوانان این شهرستان از سال 95 فعالیت خود را شروع کرد.

عمده فعالیت های این مجموعه مردمی در ماه رمضان، ماه محرم و صفر می باشد

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است