nafahat.dez | فرهنگی، تبلیغی، خیریه

حامیان:
۰
دنبال کنندگان:
۰
حمایت ماه پیش:
۰ تومان
حمایت ماه پیش (تومان)
۰
دنبال کنندگان
۰
حامیان
۰
مدیر صفحه
M S
پروژه های موفق
پروژه ها
توزیع بسته های ارزاق
نمایش توضیحات
۱۰,۰۰۰ تومان از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
٪۰
سطوح حمایتی
حداقل میزان کمک
۱,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود..
  سطح 1
  ۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
  کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود.
   سطح 2
   ۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
   کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود
    سطح 3
    ۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
    کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود
     سطح 4
     ۵۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
     کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود
      حامیان:
      ۰
      دنبال کنندگان:
      ۰
      حمایت ماه پیش:
      ۰ تومان
      حمایت ماه پیش (تومان)
      ۰
      دنبال کنندگان
      ۰
      حامیان
      ۰
      پروژه ها
      ۱ از ۱
      توزیع بسته های ارزاق
      نمایش توضیحات
      ۱۰,۰۰۰ تومان از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
      ٪۰

      مجموعه فرهنگی، تبلیغی، خیریه نفحات دزفول به همت جوانان این شهرستان از سال 95 فعالیت خود را شروع کرد.

      عمده فعالیت های این مجموعه مردمی در ماه رمضان، ماه محرم و صفر می باشد

      مدیر صفحه
      M S
      سطوح حمایتی
      حداقل میزان کمک
      ۱,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
      کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود..
       سطح 1
       ۱۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
       کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود.
        سطح 2
        ۵۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
        کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود
         سطح 3
         ۱۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
         کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود
          سطح 4
          ۵۰۰,۰۰۰ تومان یا بیشتر - ۰ حامی
          کمک های شما صرف امور فرهنگی، تبلیغی، خیریه می شود