خیریه محبان

با هدف توانمند سازی خانواده های نیازمند و حمایت از کودکان بی سرپرست

مؤسسه خیریه محبان با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از تجربیات ارزشمند بنیانگذار و مؤسس این مجموعه “دکتر صدرا خوشنیت” با هدف توانمند سازی خانواده های نیازمند و حمایت از کودکان بی سرپرست، فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوزهای رسمی از مراجع قانونی به شماره ......... و اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری به شماره ثبت ........ آغاز نموده است. امیدواریم در این مسیر خیر با همراهی و کمک همه مردم ایران بتوانیم قدمی موثر برداشته و هدف های بلند بالای خود را به نتیجه برسانیم.


این صفحه به عنوان نمونه ساخته شده است. لطفا حمایتی انجام ندهید.