امداد و اورژانس حیوانات مخدومی امداد و نجات حیوانات بی سرپرست و اسیب دیده

امداد و اورژانس حیوانات مخدومی

امداد و نجات حیوانات بی سرپرست و اسیب دیده

امداد و اورژانس حیوانات مخدومی امداد و نجات حیوانات بی سرپرست و اسیب دیده
دنبال کنندگان
۴
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاامداد و اورژانس حیوانات مخدومی

با چند سال سابقه درخشان و در امدادو زنده گیری حیوانات اورژانس شبانه روزی با آمبولانس

حامی حیوانات اسیب دیده و بی سرپرست و ازار دیده

همکار و کمک به سازمان های مردم نهاد وان جی او ها

امداد و نجات و زنده گیری تخصصی حیوانات اهلی وغیراهلی

عضو رسمی مجمع فعلان زیست محیطی

دارنده ستاره ارتقاعی محیط زیستی حمایت از حیوانات

فروش و پشتیبانی محصولات حمایتی مانند دارت زنده گیری و بیهوشی و سوزن و تور و ...با ثبت اختراع و تنها

نماینده پخش در ایران فقط برای حامیان محترم و اموزش با معرفی نامه معتبر از انجمن یا موسسات و حامیان قدیمی و مورد تایید

در اینده اولین آمبولانس مجهز وکلینیک سیارحیوانات با رعایت اصول بهداشتی وعفونی جهت جلوگیری از سرایت بیماری icuسیستم تهویه گرمایشی و سرمایشی و

امدادگر و تکنیسین دامپزشکی اجرای طرح های حمایتی از حامیان مانند امداد رایگان امداد عقیم سازی و درمان

درمحل

تیمارگاه حیوانات و درمان تخصصی جرب و مشکلات پوستی حیوانات بی پناه

واکسیناسیون و تعویض پانسمان و مشاوره به حامیان

محترم و انجام کارهای حیوانات غذا رسانی به حیوانات و کمک به حیوانات زیست بوم ایران

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است