محمد مهدی آقاجان

ایران کشور چهار فصل

ماجراجویی
آموزشی

سلام به همه همراهان عزیز

این صفحه برای کسانیست که عاشق سفر و کمپینگ اند

با من در تجربه ماجراجویی ها و سفرهام شریک خواهید شد

ایران کشور فوق العاده ایست. بهتون آموزش میدم کجاها برید ، چیجوری برید ، با کی برید ، چیکار کنید و هرچیز دیگه ای که برید و از سفرتون نهایت لذت رو ببرد

وسایل کمپ و کاربردهاش رو بهتون آموزش میدم

عکس ها و فیلم های خارق العاده در اختیارتون قرار خواهد گرفت.

واگر خیلی همراه باشید ، با خودم هم سفر خواهید شد و تمامی تجربیات رو از نزدیک بدست خواهید آورد.