محمد مهدی آقاجان ایران کشور چهار فصل

محمد مهدی آقاجان

ایران کشور چهار فصل

ماجراجویی - آموزشی

محمد مهدی آقاجان ایران کشور چهار فصل
دنبال کنندگان
۱
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام به همه همراهان عزیز

این صفحه برای کسانیست که عاشق سفر و کمپینگ اند

با من در تجربه ماجراجویی ها و سفرهام شریک خواهید شد

ایران کشور فوق العاده ایست. بهتون آموزش میدم کجاها برید ، چیجوری برید ، با کی برید ، چیکار کنید و هرچیز دیگه ای که برید و از سفرتون نهایت لذت رو ببرد

وسایل کمپ و کاربردهاش رو بهتون آموزش میدم

عکس ها و فیلم های خارق العاده در اختیارتون قرار خواهد گرفت.

واگر خیلی همراه باشید ، با خودم هم سفر خواهید شد و تمامی تجربیات رو از نزدیک بدست خواهید آورد.

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است