ماباتو

اولین پلتفرم جذب حمایت مستمر مالی


گروهی جوان با بیش از 5 سال سابقه در حوزه IT و تکنولوژی

موسسین چندین استارت آپ و بیزینس های کوچک و بزرگ

به همراه کوله باری از تجربه اساتید مارکتینگ ، نرم افزار ، فینتک و... در کنار خودمان

برای افتخار کشور

برای افتخار ارزش آفرینان پر تلاش

برای افتخار مردم ایران

به پا خواسته و شبانه روز تلاش خواهیم کرد

ما و همه مردم ایران باید از ارزش آفرینانمان حمایت کنیم

تا زنده کنیم انگیزه ای تحول ساز را در دل تک تک آنهایی که می توانندماباتو هستیم