ایران زندگی من در تلاشم یزد را جور دیگری نشان دهم...

ایران زندگی

من در تلاشم یزد را جور دیگری نشان دهم...

ماجراجویی - عکاسی

ایران زندگی من در تلاشم یزد را جور دیگری نشان دهم...
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاسلام دوستای خوبم، من اهل یزدهستم، رشته‌‌ی تحصیلی من ایرانشناسی است ، خیلی از شما یزد رو دیدین و می‌شناسین، ولی من مطمئنم که من جور دیگه یزد رو درنگاه شما جای می دهم و شاید ایران رو باهم جور دیگه ببینیم😊

بامن همراه باشید

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است