چرا ماباتو

"ماباتو" یک پلتفرم برای جمع آوری حمایت های مالی از سوی حامیان و کاربران است ، در واقع هر فرد یا گروهی که در حـوزه فعالیـت خود به نوعـی ارزش آفرین باشد ، می تواند از طریق این پلتـفرم از حمایت مستمر حامیـان خود برخوردار شود. امکـاناتی که "ماباتو" برای ارزش آفریـنان فراهم ساخته باعث شده تا بهتـرین و جامـع ترین گزینه برای استفاده ی ارزش آفرینان باشد.

برخی از این امکانات عبارتند از:
  • در "ماباتو" سیستم (همه یا هیچ) وجود ندارد. حامیان ، شما را برای پروژه ای خاص و فقط یک بار حمـایت نمی کنند بلکه این حمایت به صورت مسـتمر و ماهانه بوده تا شـما بتوانید برنامه ریزی های بلند مـدت انجام دهید.
  • در "ماباتو" امکان ارتباط نزدیک با حامیان وجود دارد و ارزش آفرینان می توانند اخبار و گزارش های خود را در قالب عکس ، ویدئو ، فایل و صدا با حامیان خود به اشتراک بگذارند.
  • در "ماباتو" ارزش آفرینان برای سـطـح بنـدی حـامـیان خود ، چنـدین سطـح حمایتی با مبلغ های مختلف قرار می دهند تا حامیان هر سطح را که تمایل دارند و میتوانند ، بصورت مستمر و ماهانه حمایت کنند.
  • در "ماباتو" ارزش آفرینـان ، جامع ترین و دقیق ترین ابـزار آمـار دهـی را خواهند داشت تا بتوانند از تمام اتفاقات صفحه ی خود مطلع شوند.
  • در "ماباتو" برای کمک به ارزش آفرینان هـیـچ هزینه ی ورودی برآورد نشده و ثبت نام در سیستم "ماباتو" کاملا رایــگان است.